10 sezení rolfterapie

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do rovnováhy a přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace tohoto stavu dosahuje pomocí 10 systematicky sestavených sezení. Jedno sezení trvá přibližně 1-1,5hod s odstupem 1-4týdny mezi jednotlivými ošetřeními.

Tento proces uvolňuje postupně všechny části těla (nohy, ruce, hlavu, trup atd.) z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání v souladu s gravitačním polem země.

Terapie začíná analýzou držení těla a pohybu klienta, může být provedena i fotodokumentace. Terapeut pracuje v závislosti na ošetřované oblasti těla rukama, bříšky prstů nebo lokty. Nehledá příčinu bolesti, ale postupným uvolňováním stažených svalů, šlach a fascií, dává tělu možnost znovu nalézt rovnováhu. Klient spolupracuje dechovými cviky nebo malými specifickými pohyby. Závěr ošetření může být doplněn pohybovými cviky nebo cviky podporujícími pohybové vnímání.

Pracuje se na širokém lehátku, židličce či ve stoje, vždy s ohledem na klientův stav či pohybové zatížení.

Klientům, kteří chtějí nejdříve vyzkoušet, jestli je pro ně rolfing správnou formou terapie, doporučuji vyzkoušet první sezení, které otevírá povrchové fascie či první 3 sezení, která oslovují „vnější struktury“ těla a jsou tak dobrou pomůckou při rozhodování, zda pro vás rolfterapie může být přínosem.

 

Kde rolfterapie pomáhá

Rolfterapie je vhodná pro kohokoliv bez ohledu na věk. Musí být přizpůsobena konkrétním okolnostem, např. věku klienta a jeho potřebám, přáním a schopnostem. Obvyklými problémy, se kterými může pomoci, jsou:

* Svalovo -kosterní problémy (bolest šíje a zad, skoliózy, útlak kořenového nervu, tenisový loket, zmrzlé rameno atd.)

* poúrazové a pooperační stavy (jizvy, srůsty po operacích, zlomeniny)

* chronické potíže nebo problémy vycházející z jednostranného přetěžování těla

* u lidí, kde selhaly jiné rehabilitační techniky

* zlepšení vzhledu a držení těla

* zlepšení kapacity dechu

* zlepšení fyzické výkonnosti, pohyblivosti a tělesného vnímání (sportovci, herci, tanečníci)

* podpora osobního růstu, psychické vyrovnanosti a zvýšení sebevědomí

Mnoho klientů očekává od rolfingu redukci bolesti. Cílem terapeuta rolfingu není najít příčinu jako takovou, ale přivést celkově tělo klienta do stavu blízkému zdravé rovnováze. Ve většině případů se pak sníží nejrůznější nepříjemné symptomy nebo bolesti zcela vymizí.

Rolfing může pomoci lidem v každém věku při problémech nejrůznějšího druhu. Sezení rolfingu u dětí bývají kratší a odstupy mezi sezeními delší.

Kontraindikace ošetření rolfterapií

Existují určité potíže, kdy se nedoporučuje rolfterapii aplikovat. Jsou to především poruchy pojivové tkáně, raný začátek těhotenství a určitá opatrnost je třeba také u lidí s voperovaným kardiostimulátorem.

Pokud jste nemocní, je vhodné prvně vyhledat svého lékaře. Specifické potíže je dobré vždy zcela vyjasnit před započetím terapie.

Dlouhodobé přednosti rolfterapie

Výsledky ošetření nejenže zůstávají obvykle zachovány, ale dokonce se dále prohlubují a vyvíjejí. Změny spuštěné rolfingem se neodehrávají pouze ve fyzickém těle klienta, ale také v subjektivní zkušenosti. Následkem životních podmínek bývá náš cit pro vlastní tělo často jen nedostatečně vyvinut a v průběhu série sezení dozná významného zlepšení, které je nezřídka podnětem k pozitivnímu vývoji tělesné struktury a duševna i do dalších let.

Stres, úrazy a proces stárnutí se negativně odrážejí na držení těla. Z tohoto důvodu může být po určité době vhodné absolvovat obnovující sezení.