Obchodní podmínky a podmínky účasti na kurzu

11.04.2013 18:17

Obchodní podmínky:

V případě nízkého počtu přihlášených uchazečů si dodavatel vyhrazuje právo kurz zrušit; objednavateli v takovém případě bude vrácena plná výše kurzovného. Objednavatel nemusí kurz absolvovat osobně, ale i prostřednictvím náhradníka.  V případě zrušení  Vaší účasti  5  a méně pracovních dní před začátkem kurzu, činí storno poplatek 50 % z výše kurzovného. Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat. V průběhu trvání pravidelného kurzu (semestru) si můžete nahradit až pět lekcí v jiném pravidelném kurzu , nebo na seminářích, či open classech, a to vždy po dohodě s lektorkou. Po skončení kurzu v daném semestru není nahrazení lekcí možné.

Podmínky účasti na kurzu:

Jsem si vědom(a), že se na lekcích jógy  budu věnovat tělesnému cvičení  a že takové tělesné cvičení může být namáhavé,prohlašuji proto, že jsem plně fyzicky a psychicky způsobilý a že jsem v dobré fyzické formě, která mi dovoluje účastnit se lekcí, a že nemám nebo netrpím poruchami zdravotního stavu, které by mi bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuji, že se lekcí jógy účastním se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. Prohlašuji, že souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů obsažených v tomto formuláři na dobu neurčitou (t.j. do odvolání) pro obchodní a marketingové účely dodavatele. Prohlašuji, že jsem byl seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.