O metodě

Joseph Hubertus Pilates se narodil v Německu v r. 1880 jako dítě trpící astmatem, křivicí a revmatickou horečkou. Jeho odhodlání být zdravý ho vedlo ke studiu východních a západních forem cvičení. Výsledkem byla metoda zvaná kontrologie, dnes nazývaná jeho jménem. Pilates je sestava posilovacích a protahovacích cviků, která na základě spolupráce těla a mysli tvaruje tělo. Řadí se tedy mezi metody Body and Mind.
Cvičení lze charakterizovat jako klidné a intenzivní současně. Cvičí se s důrazem na dýchání a správnou techniku provedení jednotlivých cviků a je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro muže i ženy. Doporučuje se jako pokračování rehabilitační léčby i jako doplněk k různým sportovním aktivitám, protože pomáhá odstraňovat svalové dysbalance a kompenzuje jednostranné zatížení při většině sportů. Pilates je určeno pro lidi s bolestmi zad, pro lidi s nadváhou, pro lidi trpící stresem a jako prevence před osteoporózou. Buduje dlouhé, štíhlé a především funkční svaly.

Při pravidelném cvičení alespoň jednou týdně získáte propracované zádové, břišní a hýžďové svalstvo jako základ správného držení těla. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, flexibilitu, rovnováhu a správné dýchání. Návyky správného držení těla si přenesete do běžného života a budete se cítit a vypadat lépe.

Na sebe potřebujete pohodlný oděv, cvičí se na zemi na podložkách naboso nebo na J. H. Pilatesem vymyšleném speciálním stroji zvaném Reformer.

STOTT PILATES® zahrnuje moderní principy vycházející z biomechaniky, anatomie, rehabilitace a cviků na zlepšení sportovního výkonu. Původní metodu Pilates rozvíjí již po několik desetiletí ve spolupráci s týmem fyzioterapeutů, sportovní lékařů a profesionálů tak, aby tato jedinečná forma cvičení vedla ke komplexnímu, systematickému a modernímu přístupu původního cvičení Pilates.
STOTT PILATES® cviky jsou navrženy tak, aby pomohly obnovení přirozených křivek páteře a rovnováze svalů kolem kloubů. Klade větší důraz na stabilizaci pánevní oblasti a lopatky a integraci všech částí těla do jednoho funkčního celku. Všechny cviky mají modifikace a přípravné fáze, takže jsou vhodné pro lidi různých tělesných typů a fyzických zdatností, což je použitelné pro sportovně - specifické vzdělávání profesionálů i úkony každodenního života.

Pět základních principů STOTT PILATES®
Následujících pět základních zásad tvoří základ metody, z nichž vychází tento systém učení a všechny jeho programy. Ať prováděny na podložce nebo na speciálním zařízení, uplatňování následujících biomechanických principů zajistí dosažení maximálních výhod ze cvičení Pilates:
 
 dýchání, postavení pánve, postavení hrudního koše, stabilizace a pohyb lopatky, umístění hlavy a krční páteře.