O rolfingu

Rolfterapie – strukturální integrace (rolfing)

Rolfterapie je manuální technika fascií, kterou vyvinula Dr. Ida Rolf. Jedná se o ucelený systém práce deseti ošetření , kde je cílem uvolnit zkrácená a srostlá, jakoby „slepená" místa v těle pomocí speciálních hmatů. To má neuvěřitelně příznivý vliv na velkou řadu tělesných i psychických potíží.

Hlavním cílem této práce je obnovení přirozené lidské pohyblivosti a vitality organismu prostřednictvím zlepšení držení těla. Rolfterapie prodlužuje, uspořádává a balancuje tělo v gravitačním poli prostřednictvím uvolňování chronicky zkrácených partií a udržovacích vzorců.

V případě poranění, psychického traumatu, špatných pohybových návyků, nedostatku pohybu nebo naopak přetěžováním, jednostrannou pohybovou zátěží, se vazivo v dané oblasti stává ztuhlým a ztrácí svoji pružnost. To má za následek vychýlení jednotlivých segmentů těla ze svislého uspořádání. Následný pocit bolesti a neohebnosti svalového aparátu, je vlastně jen následek toho, jak určité svaly nevykonávají svoji přirozenou funkci a činnost pouze v okamžiku potřeby, ale některé z nich musí udržovat tělo neustále ve vzpřímené poloze. To vede k jejich následnému přemáhání, nahromadění produktu metabolismu a ztuhlosti vazivového systému v dané oblasti, k limitované a nevyvážené pohyblivosti. Výsledkem jsou kompenzační tělesné i pohybové vzorce a chronická bolest v oblastech neustálého přetížení.

Strukturální integrace (SI) - Rolfterapie

Vazivo resp. fascie tvoří vnitřní mosty od temene hlavy až k patám, je to trojrozměrně probíhající rozčleňující síť, která poskytuje soudržnost a orientaci všem svalům, organům, kostem, mozku a nervovému systému. Proto je tedy tzv. podpůrnou strukturou pro celé tělo, udržující jednotlivé tělesné segmenty na místě, a nakonec i určuje konkrétní pohybový vzorec daného jedince.