Přihláška

Zasláním závazné přihlášky berete na vědomí obchodní podmínky a podmínky účasti na lekci, dále pak soulasíte s pravidly Ochrany osobních údajů viz níže

Obchodní podmínky

V případě nízkého počtu přihlášených uchazečů si dodavatel vyhrazuje právo kurz zrušit; objednavateli v takovém případě bude vrácena plná výše kurzovného. Objednavatel nemusí kurz absolvovat osobně, ale i prostřednictvím náhradníka. V případě zrušení Vaší účasti 5 a méně pracovních dní před začátkem kurzu, činí storno poplatek 50 % z výše kurzovného. Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat. V průběhu trvání pravidelného kurzu (semestru) si můžete nahradit až pět lekcí v jiném pravidelném kurzu , nebo na seminářích, či open classech, a to vždy po dohodě s lektorem. Po skončení kurzu v daném semestru není nahrazení lekcí možné. V případě vládou vyhlášeného nouzového stavu  a uzavření provozovny budou lekce probíhat online.

Podmínky účasti na kurzu

Jsem si vědom(a), že se na lekcích jógy a pilates budu věnovat tělesnému cvičení a že takové tělesné cvičení může být namáhavé,prohlašuji proto, že jsem plně fyzicky a psychicky způsobilý a že jsem v dobré fyzické formě, která mi dovoluje účastnit se lekcí, a že nemám nebo netrpím poruchami zdravotního stavu, které by mi bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuji, že se lekcí jógy účastním se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

Individuální a semiprivátní lekce

Zrušení individuální a semiprivátní lekce prosíme nejpozději 6 hodin před začátkem lekce (při nedostavení se na lekci je vám účtovaná plná částka).
 

Ochrana osobích údajů

Tento text slouží k seznámení s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) A to jako náš klient, odběratel novinek nebo návštěvník webu.

Kdo je správce?


Jsme Yogafriends studio se Kollárova 34, Plzeň , IČ: 88379001, které vede administrativu webové stránky www.yogafriends.cz pod službou Webnode.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: yogafriends@seznam.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu - tedy vyplněním přihlášky na naší online přihlášce.
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme vaše osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z tohoto důvodu:

 • zasílání přihlášky, zasílání emailu
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo nezbytně potřebujeme k případnému kontaktování při organizaci vámi zvoleného kurzu
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky,kteří si od nás pronajímají sál, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebujeme pro vystavění a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání novinek
  Pokud jste naším klientem - návštěvníkem kurzu, či si od nás pronajímáte cvičební sál, zasíláme vám novinky jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od udělení, nebo než se sami odhlásíte. Kdykoliv můžete tento souhlas odvolat prostřednictvím našeho kontaktního emailu stručným NE v předmětu mailu.

Dále deklarujeme, že vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: yogafriends@seznam.cz.